<b>The Gourmet Corner’s Fusion Lunch</b>

The Gourmet Corner’s Fusion Lunch

Tận hưởng bữa trưa cùng The Gourmet Corner

Thưởng thức bữa trưa tinh tế cùng  The Gourmet Corner’s Fusion Lunch !
Tận hưởng thời gian ăn trưa cùng quang cảnh Hà Nội trên cao của The Gourmet Corner.

Note:
–    The Gourmet Corner’s Fusion Lunch phục vụ hàng ngày, từ 11:30 – 15:30

Our guests also love